Obchodní podmínky » Odstoupení od kupní smlouvy
Odstoupení od kupní smlouvy

 

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní mlouvy


( vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy )


Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.

Adresát:

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

……………………………………………………….………………………………………..

Datum objednání zboží: ………………..……………………………………………………

Jméno a příjmení kupujícího spotřebitele: …………………………………….

Adresa kupujícího spotřebitele: ………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

Číslo prodejního dokladu : …………………………………………………………………...
(Jedná se o nepovinný údaj, jeho uvedení však urychlí vyřízení Vašeho požadavku)

Číslo objednávky : ……………………………………………………………………………

Kupní cena má být vrácena :
(*) bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:

................................................ /........................

Podpis kupujícího spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

……………………………………………..

Datum

……………………………………………


(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.