Obchodní podmínky » Reklamační list
Reklamační list

 

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto reklamuji/reklamujeme (*) toto zboží:

doplňte podle prodejního dokladu kód zboží: ....................................... *)

název zboží: ....................................................................................................................................................................*)

 

Popis závady:........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................*)

 

Obsah balení zaslaného zboží:..........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................*)

 

Preferovaný způsob vyřízení reklamace:                             *)

 

Datum nákupu: __.__.____ *)

Číslo kupní smlouvy: ............................................................*)

Číslo prodejního dokladu: .....................................................*)

 

Reklamující: *)

Jméno: ................................................

Příjmení: ................................................

Ulice a č.p.: ................................................

Město: ...............................................

PSČ: ........................

Tel.č.: ........................................

e-mail: ..............................................